ข่าวประชาสัมพันธ์

ขึ้นทะเบียนบัณฑิต
พิธีรับเสื้อกราวน์ @CNU

พิธีรับเสื้อกราวน์ @CNU

(คลิกที่ภาพสามารถดูวิดีโอ)

 

» Read more
บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์และกิจการโรงพยาบาล

คณะพยาบาลศาสตร์

นำเงินไปบริจาค เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และกิจการโรงพยาบาล

โดยโรงพยาบาลศรีสะเกษ 150,000 บาท และ โรงพยาบาลสุรินทร์ 100,000 บาท

เมื่อวันที่ 6 และวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

     
 
» Read more
โครงการ Big Cleaning Day

              ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา เทศบาลเมืองศรีสะเกษ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตศรีสะเกษ และสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกษ 

ได้จัดโครงการ Big Cleaning Day ทำเพื่อพ่อเพื่อแม่

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช

โดยร่วมกันทำความสะอาดถนนอุบล ในเขตเทศบาลประมาณ 5 กม.

» Read more
พิธีมอบสัญลักษณ์วิชาชีพ นักศึกษาพยาบาลศาสตร์

พิธีมอบสัญลักษณ์วิชาชีพ นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์

 

» Read more

ข่าววิชาการ

 

มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาศรีสะเกษ

 

       ก่อตั้งเมื่อ เจ็ดกันยา สองห้าสี่เจ็ด ชื่อก้องขจร จากแนวคิดของหญิงกล้า ด็อกเตอร์สุชีราภรณ์ กว้างไกลเรื่องการเรียนการสอน ทุกหลักวิชารอบรู้ทุกด้าน ตั้งสถาบันอุดมศึกษา ที่เป็นเลิศทางวิชาการ “เฉลิมกาญจนา” ยิ่งใหญ่ไพศาล โอ่อ่าโอฬาร ชื่นตาตื่นใจ ปรัชญาที่เรายึดมั่น “สร้างความเป็นเลิศนานไกล สู่อนาคตงามสดใส มุ่งการผลิตพัฒนาคน เลิศความรู้ มีทักษะ ทั้งเต็มเปี่ยมคุณธรรม ล้ำเลิศจริยธรรม มีจิตสำนึกอยู่ทุกเช้าค่ำ รับผิดชอบในสังคม เลิศล้ำรักท้องถิ่น ช่วยพัฒนา ทั่วทิศนิยมชม “เฉลิมกาญจนา” ว่าถือหลัก “ธรรมาภิบาล” เราจะทำความดี บำรุงศิลปะให้งามตระการ วัฒนธรรมเผยแพร่ให้ไพศาล สูงส่งยืนนาน เฉก “มงกุฎ” ที่สวมเศียร

 

ที่ตั้ง : มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา 99 ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 045-617-971 

ภาพกิจกรรม

วิดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย

         

มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา