มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาศรีสะเกษ

 

       ก่อตั้งเมื่อ เจ็ดกันยา สองห้าสี่เจ็ด ชื่อก้องขจร จากแนวคิดของหญิงกล้า ด็อกเตอร์สุชีราภรณ์ กว้างไกลเรื่องการเรียนการสอน ทุกหลักวิชารอบรู้ทุกด้าน ตั้งสถาบันอุดมศึกษา ที่เป็นเลิศทางวิชาการ “เฉลิมกาญจนา” ยิ่งใหญ่ไพศาล โอ่อ่าโอฬาร ชื่นตาตื่นใจ ปรัชญาที่เรายึดมั่น “สร้างความเป็นเลิศนานไกล สู่อนาคตงามสดใส มุ่งการผลิตพัฒนาคน เลิศความรู้ มีทักษะ ทั้งเต็มเปี่ยมคุณธรรม ล้ำเลิศจริยธรรม มีจิตสำนึกอยู่ทุกเช้าค่ำ รับผิดชอบในสังคม เลิศล้ำรักท้องถิ่น ช่วยพัฒนา ทั่วทิศนิยมชม “เฉลิมกาญจนา” ว่าถือหลัก “ธรรมาภิบาล” เราจะทำความดี บำรุงศิลปะให้งามตระการ วัฒนธรรมเผยแพร่ให้ไพศาล สูงส่งยืนนาน เฉก “มงกุฎ” ที่สวมเศียร

 

ที่ตั้ง : มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา 99 ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 045-617-971