มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนานครศรีธรรมราช

ที่ตั้ง: 333 หมู่ 13  ตำบลช้างซ้าย  อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 เบอร์โทรศัพท์ 075-446-458