มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาสุรินทร์

 

ที่ตั้ง : 333  หมู่ 7  ถนนสุรินทร์–ปราสาท  กม.9 ตำบลเฉลียง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000 เบอร์โทรศัพท์ 044-143-143