มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาบุรีรัมย์

ที่ตั้ง : 333  หมู่ 8  ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 เบอร์โทรศัพท์ 044-602-711