รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ประจำสาขาแพทย์แผนไทย


อัตรารับสมัคร
หลายอัตรา

เงินเดือน
ตามคุณวุฒิและประสบการณ์

ตำแหน่งอาจารย์
- คุณวุฒิปริญญาโท และ ปริญญาเอก คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาแพทย์แผนไทย

คุณวุฒิ/คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- จบปริญญาโท และ ปริญญาเอก สาขาแพทย์แผนไทย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีความสามารถในการสื่อสาร/ถ่ายทอดวิชาความรู้
- มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
- มีร่างกายแข็งแรง
- มีประสบการณ์การสอน ระดับอุดมศึกษา จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

วิธีการรับสมัครงาน
สมัครได้ด้วยตนเองหรือส่งประวัติการทำงานพร้อมเอกสารประกอบพิจารณา มาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สถานที่ปฎิบัติงาน
- มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จ.ศรีสะเกษ

ติดต่อสอบถาม/สมัครงาน
- มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จ.ศรีสะเกษ โทร.045-617-971
หรือ ติดต่อ คุณฐณิชา สาลีพันธ์ โทร.093-4788544 แฟกซ์ 045-617971