ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

อัตรารับสมัคร : หลายอัตรา

เงินเดือน :ตามคุณวุฒิและประสบการณ์

ตำแหน่งอาจารย์

- คุณวุฒิปริญญาโท และ ปริญญาเอก สังกัดคณะบริหารศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

คุณวุฒิ/คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

- จบปริญญาโท และ ปริญญาเอก สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- มีความสามารถในการสื่อสาร/ถ่ายทอดวิชาความรู้

- มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

- มีร่างกายแข็งแรง

- มีประสบการณ์การสอน ระดับอุดมศึกษา จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

วิธีการรับสมัครงาน

- สมัครได้ด้วยตนเอง

- ส่งประวัติการทำงานพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา มาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- โทรติดต่อสอบถาม โทร.081-4016494 (ดร.ธัชชัย ชูกลิ่น)

สถานที่ปฎิบัติงาน

- มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จ.ศรีสะเกษ

- มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จ.นครศรีธรรมราช

- มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จ.ระยอง

ติดต่อสอบถาม/สมัครงาน

โทรติดต่อสอบถาม โทร : 081-4016494 (ดร.ธัชชัย ชูกลิ่น)