รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่แนะแนว


อัตรารับสมัคร
หลายอัตรา

เงินเดือน
ตามคุณวุฒิและประสบการณ์

ตำแหน่งอาจารย์
- คุณวุฒิปริญญาตรี,ปริญญาโท และ ปริญญาเอก

คุณวุฒิ/คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

- จบปริญญาตรี,ปริญญาโท และ ปริญญาเอก
- พูดภาษายาวีได้ เป็นไทยมุสลิม วุฒิป.ตรีทุกสาขา พร้อมปฏิบัติงานในเขต 3 จังหวัดภาคใต้
- มีความสามารถในการสื่อสาร/ถ่ายทอดวิชาความรู้
- มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
- มีร่างกายแข็งแรง
- มีประสบการณ์การสอน ระดับอุดมศึกษา จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

วิธีการรับสมัครงาน

- สมัครได้ด้วยตนเอง
- ส่งประวัติการทำงานพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา มาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
- โทรติดต่อสอบถาม โทร.081-7197250 (รศ.ดร.ชูศักดิ์ เพรสคอท)

สถานที่ปฎิบัติงาน 

- ศูนย์รับสมัครมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จ.ปัตตานี
- มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จ.นครศรีธรรมราช

ติดต่อสอบถาม/สมัครงาน

- มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จ.นครศรีธรรมราช โทร.075-446-458