รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ประจำสาขานิติศาสตร์

อัตรารับสมัคร
หลายอัตรา

เงินเดือน
ตามคุณวุฒิและประสบการณ์

ตำแหน่งอาจารย์
- คุณวุฒิปริญญาโท และ ปริญญาเอก สังกัดคณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์

คุณวุฒิ/คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- จบปริญญาโท และ ปริญญาเอก สาขานิติศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีความสามารถในการสื่อสาร/ถ่ายทอดวิชาความรู้
- มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
- มีร่างกายแข็งแรง
- มีประสบการณ์การสอน ระดับอุดมศึกษา จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

วิธีการรับสมัครงาน

- สมัครได้ด้วยตนเอง
- ส่งประวัติการทำงานพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา มาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
- โทรติดต่อสอบถาม โทร.081-7197250 (รศ.ดร.ชูศักดิ์ เพรสคอทท์)

สถานที่ปฎิบัติงาน

- มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จ.ศรีสะเกษ
- มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จ.นครศรีธรรมราช
- มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จ.ระยอง

ติดต่อสอบถาม/สมัครงาน

โทรติดต่อสอบถาม โทร : 081-7197250 (รศ.ดร.ชูศักดิ์  เพรสคอทท์)