รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์การจัดการ


อัตรารับสมัคร
หลายอัตรา

เงินเดือน
ตามคุณวุฒิและประสบการณ์

ตำแหน่งอาจารย์
- คุณวุฒิปริญญาโท และ ปริญญาเอก สังกัดคณะบริหารศาสตร์ สาขาการจัดการ

คุณวุฒิ/คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- จบปริญญาโท และ ปริญญาเอก สาขาการจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีความสามารถในการสื่อสาร/ถ่ายทอดวิชาความรู้
- มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
- มีร่างกายแข็งแรง
- มีประสบการณ์การสอน ระดับอุดมศึกษา จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

วิธีการรับสมัครงาน

- สมัครได้ด้วยตนเอง
- ส่งประวัติการทำงานพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา มาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
- โทรติดต่อสอบถาม โทร.081-4016494 (ดร.ธัชชัย ชูกลิ่น)

สถานที่ปฎิบัติงาน

- มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จ.ระยอง

- มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จ.ศรีสะเกษ
- มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จ.นครศรีธรรมราช

ติดต่อสอบถาม/สมัครงาน

โทรติดต่อสอบถาม โทร : 081-4016494 (ดร.ธัชชัย ชูกลิ่น)