ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์

อัตรารับสมัคร : หลายอัตรา

เงินเดือน : ตามคุณวุฒิและประสบการณ์

ตำแหน่งอาจารย์

- คุณวุฒิปริญญาโท และ ปริญญาเอก คณะพยาบาลศาสตร์

คุณวุฒิ/คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

- จบปริญญาโท และ ปริญญาเอก คณะพยาบาลศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- มีความสามารถในการสื่อสาร/ถ่ายทอดวิชาความรู้

- มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

- มีร่างกายแข็งแรง

- มีประสบการณ์การสอน ระดับอุดมศึกษา จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

วิธีการรับสมัครงาน

- สมัครได้ด้วยตนเอง

- ส่งประวัติการทำงานพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา มาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- โทรติดต่อสอบถาม โทร.081-4016494 (ดร.ธัชชัย ชูกลิ่น)

สถานที่ปฎิบัติงาน

- มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จ.ศรีสะเกษ

ติดต่อสอบถาม/สมัครงาน

โทรติดต่อสอบถาม โทร : 081-4016494 (ดร.ธัชชัย ชูกลิ่น)