ปรัชญาและวิสัยทัศน์

ปรัชญาและวิสัยทัศน์ Page

ปรัชญาและวิสัยทัศน์

 

 

 

ปรัชญา


                                                 “สร้างความเป็นเลิศสู่อนาคต”                                                            
                                         “Building A Future of Excellence”                                              

 

ปรัชญา

 

มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา

มุ่งผลิตพัฒนากำลังคนในระดับปริญญาให้มีความเป็นเลิศ

 

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image