ยินดีต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยม ปีการศึกษา 2563

APR

11

435

 

 

 

ยินดีต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยม ประเมินสถาบันการศึกษา

ปีการศึกษา 2563

วิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์

ณ วันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2563

ด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริยา วิทยะศุภร  ประธานคณะทำงาน 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นันทวรรณ เภาจีน  ผู้ทำงาน
3. ดร.พรรณทิพา แก้วมาตย์    ผู้ทำงานและเลขานุการ

Rate this item
(0 votes)
Last modified on Monday, 12 April 2021 08:28

 Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image