มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาฉะเชิงเทรา

 

มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาฉะเชิงเทรา

อาจารย์แนะแนว มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประเภทของงาน :    อาจารย์
รูปแบบของงาน :   งานประจำ
จำนวนที่รับ :   หลายอัตรา
เงินเดือน :   ตามคุณวุฒิและประสบการณ์
ลักษณะของงาน :   อาจารย์แนะแนวประจำมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
คุณสมบัติ :    

1. จบปริญญาตรี
2. มีความสามารถในการสื่อสาร/ถ่ายทอดวิชาความรู้
3. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
4. มีร่างกายแข็งแรง
5. มีรถยนต์ส่วนตัวพร้อมใบขับขี่

สถานที่ปฏิบัติงาน :    มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
จังหวัดที่ปฏิบัติงาน :   ฉะเชิงเทรา

 .......................................................................................

อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ศูนย์ฉะเชิงเทรา

ประเภทของงาน :    อาจารย์
รูปแบบของงาน :   งานประจำ
จำนวนที่รับ :   หลายอัตรา
เงินเดือน :   ตามคุณวุฒิและประสบการณ์
ลักษณะของงาน :   สอนระดับปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
คุณสมบัติ :    

1. จบ ปริญญาโท/ปริญญาเอก ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีความสามารถในการสื่อสาร/ถ่ายทอดวิชาความรู้
3. มีมนุษยสัมพันธ์ดีและสุขภาพแข็งแรง
4. มีประสบการณ์การสอน ระดับอุดมศึกษา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สถานที่ปฏิบัติงาน :    มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
จังหวัดที่ปฏิบัติงาน :   ฉะเชิงเทรา

 .......................................................................................

อาจารย์ประจำคณะบริหารศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ ศูนย์ฉะเชิงเทรา

ประเภทของงาน :    อาจารย์
รูปแบบของงาน :   งานประจำ
จำนวนที่รับ :   หลายอัตรา
เงินเดือน :   ตามคุณวุฒิและประสบการณ์
ลักษณะของงาน :   สอนระดับปริญญาตรี

คณะบริหารศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ

คุณสมบัติ :    

1. จบ ปริญญาโท/ปริญญาเอก ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีความสามารถในการสื่อสาร/ถ่ายทอดวิชาความรู้
3. มีมนุษยสัมพันธ์ดีและสุขภาพแข็งแรง
4. มีประสบการณ์การสอน ระดับอุดมศึกษา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สถานที่ปฏิบัติงาน :    มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
จังหวัดที่ปฏิบัติงาน :   ฉะเชิงเทรา

 .......................................................................................

วิธีการรับสมัครงาน
- สมัครงานได้ด้วยตนเอง
- ส่งประวัติการทำงานพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณามาที่ E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
- โทรติดต่อสอบถาม ดร.ธัชชัย ชูกลิ่น โทร.086-3946166


Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image