โปรดรอสักครู่...

คุณสมบัติผู้ขอกู้ กยศ.


กรณีที่ผู้ขอกู้ยืมรายใดเคยกู้ยืมเงินกองทุน กยศ.หรือกองทุน กรอ. มาแล้ว แต่ผิดนัดชำระหนี้ และได้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความก่อนฟ้องคดี และ/หรือเคยถูกฟ้องร้องดำเนินคดีมาแล้ว ผู้ขอกู้ยืมรายนั้นสามารถกู้ยืมเงินกองทุนต่อไป หากได้ชำระหนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความ หรือชำระหนี้ตามคำพิพากษาจนเสร็จสิ้นแล้ว


อ้างอิงจาก คลิก

กรณี ต้องการทราบข้อมูลการให้กู้ยืมในแต่ละปีการศึกษา คลิก

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก